Psychoterapia Gestalt – Poznań

Terapia Gestalt

Zmiana w psychoterapii Gestalt zachodzi nie tylko poprzez rozmowę rozmowę ale też za pomocą eksperymentu gestaltowskiego np. pracy ze snem, pracy z fantazją, psychodramy, tzw. pracy z pustym krzesłem – podczas których możemy bardziej bezpośrednio doświadczyć samego siebie, w myśl zasady – zamiast mówić o czymś, przeżyj to. Uświadomienie sobie tego, co myślimy, co czujemy, dlaczego zachowujemy się w określony sposób, pozwala dostrzec możliwość wpływu na swoje życie w miejsce przekonania, że taki już jestem i nic na to nie mogę poradzić. Często nasze problemy mają swój początek w zdarzeniach z przeszłości i nie pozwalają żyć w pełni. Psychoterapia Gestalt stwarza warunki na dotarcie do źródeł trudności, odkrycie swych wewnętrznych mechanizmów, domknięcie niedokończonych spraw i przepracowanie ich w bezpiecznej relacji z terapeutą. Daje możliwość dokonywania wyborów zgodnie ze swoimi potrzebami.

Psychoterapeuta Gestalt Poznań

TU I TERAZ akcentowanie w terapii Gestalt, wynika z tego, że zarówno przeszłość jak i przyszłość odczuwamy w czasie teraźniejszym i tylko w czasie teraźniejszym możliwa jest zmiana. Relacja terapeuty i klienta jest autentycznym spotkaniem Ja-Ty. Terapeuta Gestalt jest pełen uważności, akceptacji, szacunku dla klienta oraz jego indywidualnego przeżywania siebie i innych. Taka relacja często pozwala przepracować nawet bardzo trudne i bolesne problemy emocjonalne.