O mnie

Jestem psychoterapeutą certyfikowanym przez:

 • Instytut Terapii Gestalt w Krakowie
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
 • European Association for Psychotherapy ( przyznającą Europejski Certyfikat Psychoterapeuty)

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję jako psychoterapeuta nurtu Gestalt w Poznaniu, korzystając także z doświadczeń szkoły psychodynamicznej i dostosowując psychoterapię do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji doświadczonych superwizorów PTPG. Jestem także terapeutą szkoleniowym uczestników szkół psychoterapii Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie i Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu.

Kwalifikacje zawodowe z zakresu psychoterapii zdobywałam w:

 • 4-letniej podyplomowej Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie, rekomendowanej przez European Assotiation for Gestalt Therapy i akredytowanej przez European Assotiation for Psychotherapy – Instytut Terapii Gestalt (2005-2009)
 • 3-letniej podyplomowej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1994-1997)
 • Szkole Trenerów Asertywności przy Wojewódzkim Szpitalu w Gnieźnie (1995)

Jestem absolwentką 5-letnich studiów magisterskich UAM Wydziału Nauk Społecznych ze specjalizacją z pedagogiki specjalnej (1992)

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie grupowej pracy psychoterapeutycznej, psychoterapii indywidualnej i psychoedukacji. Odbywałam staż kliniczny na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego. Tam również z lekarzem psychiatrą prowadziłam grupy terapeutyczne dla osób dorosłych oraz konsultacje indywidualne. W ramach własnego projektu prowadziłam grupy wsparcia dla rodziców a także cykle warsztatów asertywności i komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli. Współpracowałam z Zarządem Regionu w Poznaniu, dla którego realizowałam szkolenia z zakresu komunikacji i negocjacji. Byłam wieloletnim nauczycielem-terapeutą w Zespole Szkół Specjalnych w Poznaniu dla dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężonymi trudnościami rozwojowo-emocjonalnymi. Od kilkunastu lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Z ludźmi pracuję już 30 lat i jest to moja życiowa pasja.

Przez cały czas doskonalę swoje umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i treningach m.in:

 • szkolenie dla psychoterapeutów „Dialogi ciała i psychiki – relacja z ciałem w praktyce psychoterapeutycznej”- prowadzony przez prof. Katarzynę Schier i mgr Marzenę Barszcz, Poznań 2022
 • warsztat dla psychoterapeutów „Improgestalt – opieranie się na teraźniejszości. Przyjmowanie niewiedzy” – WSPG, Poznań 2022

  warsztat superwizyjny dla psychoterapeutów prowadzony przez Nurith Levi – WSPG Poznań, 2019

 • warsztat szkoleniowy dla trenerów i psychoterapeutów – „Teoria pola – współczesna perspektywa Gestalt” – prowadzony przez dr Nurith Levi – WSPG Poznań, 2018
 • warsztat dla terapeutów -„Wartości dialogu”, prowadzony przez dr Nurith Levi – WSPG Poznań, maj 2017
 • seminarium Jana Roubala „Psychopatologia-perspektywa relacyjnej psychoterapii Gestalt” Praca z pacjentem doświadczającym depresji, żałoby i myśli samobójczych. Warszawa PTPG 2017
 • warsztat „Terapeutyczna praca ze snami w ujęciu Gestalt”- Kraków ITG 2013
 • asystentury na treningach terapeutycznych i interpersonalnych – Kraków ITG (2007-2011)
 • II Konferencja PTPG „Tożsamość zawodowa psychoterapeuty – źródła, konteksty i perspektywy”       Dobczyce 2010
 • trening terapeutyczny w nurcie Gestalt – praca na tle grupy – Kraków ITG 2009
 • trening terapeutyczny w nurcie Gestalt – Kraków ITG 2008
 • trening pracy z ciałem – Kraków ITG 2007
 • I Konferencja PFP ” Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? Psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny”- Kraków 2006
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych „Problemy alkoholowe we współczesnym świecie” MOPR w Poznaniu 2005
 • Warsztaty z zakresu choreoterapii Studio 54 w Poznaniu 2005
 • Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej – Edukacyjno -Terapeutyczna Pracownia Psychologiczna „Być Sobą” w Poznaniu 2002
 • Program Edukacji Zdrowotnej – profilaktyka uzależnień – Fundacja im. S. Batorego – Poznań 1996
 • Cykliczne warsztaty w ramach programu ” Szczęśliwy nauczyciel-szczęśliwy uczeń”- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu (1992-1994)

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiej Federacji Psychoterapii. Jako psychoterapeuta w Poznaniu pracuję zgodnie z kodeksem etycznym i standardami uznanymi przez European Assotiation for Psychotherapy.