Oferta Gabinetu Psychoterapii Poznań

KONSULTACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA 

– to pierwsze, wstępne spotkanie z psychoterapeutą, którego celem jest określenie trudności i problemów klienta. W zależności od indywidualnych potrzeb, ustalane są najbardziej optymalne formy i sposoby pracy psychoterapeutycznej. Podczas konsultacji omawiane są także zasady terapii (jeśli klient decyduje się na jej rozpoczęcie) oraz zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny
Konsultacja trwa 50 minut.
Cena konsultacji – 200 zł

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

– to cykliczne, cotygodniowe spotkania z psychoterapeutą trwające 50 minut, których celem jest osiągnięcie głębszych i trwałych zmian w sposobie doświadczania siebie i relacji z innymi ludźmi.
W terapii Gestalt, w nurcie której pracuję, ważne jest poszukiwanie i zrozumienie sensu naszych uczuć, myśli, utrwalonych wzorców zachowania, a także doznań z ciała. Psychoterapia daje możliwość odkrycia wewnętrznych mechanizmów, które wpływają na nasze życie, domknięcia dawnych spraw i odzyskania wolności wyboru. Ponieważ wiele trudności wynika z zablokowanych uczuć, podczas terapii szukamy możliwości odblokowania ich poprzez rozmowę czy eksperyment. W eksperymencie gestaltowskim klient może za pomocą doświadczenia głębiej skontaktować się z samym sobą, swoimi emocjami i potrzebami – co stanowi pierwszy krok do zmiany. Psychoterapia to proces uwalniania się od toksycznej przeszłości i budowanie bardziej satysfakcjonującego życia „tu i teraz”.
Cena sesji terapeutycznej – 200 zł

Oferowana przeze mnie psychoterapia w Poznaniu skierowana jest do osób, które m.in.:

  • przeżywają lęk, niepokój, przygnębienie
  • poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych
  • doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
  • stoją w obliczu straty, rozstania, konfliktu, poważnej decyzji życiowej
  • cierpią na choroby psychosomatyczne
  • czują się samotne i niezrozumiane
  • chcą lepiej rozumieć siebie i radzić sobie z własnymi emocjami
  • chcą rozpoznać źródła swoich trudności
  • chcą pełniej wyrażać swoje myśli, uczucia, potrzeby
  • pragną poszerzyć świadomość samego siebie i rozwijać własne możliwości

GRUPA WSPARCIA

To oferta dla rodziców posiadających dziecko niepełnosprawne intelektualnie i doświadczających z tego powodu różnego rodzaju trudności. Grupa prowadzona jest przez psychoterapeutę oraz pedagoga specjalnego. Są to cykliczne spotkania trwające dwie godziny, raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb. Celem grupy jest wymiana doświadczeń między rodzicami, wsparcie emocjonalne, a także poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO

To dwa weekendowe spotkania (w sumie 20 godzin) dla osób, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie w relacjach z innymi ludźmi. Podczas takich spotkań możemy sprawdzić, w jaki sposób komunikujemy się z innymi, jak radzimy sobie w sytuacjach trudnych, jak dbamy o swoje potrzeby. Grupa jest wycinkiem życia społecznego, w którym w bezpiecznych warunkach możemy ćwiczyć nowe zachowania, zwiększyć swoją asertywność, a także zrozumieć ograniczające nas przekonania.
Termin spotkań do ustalenia